Kaldığımız Yerden Devam / Getting Back on Track

United4 IstanbulConvention
2 min readNov 30, 2021

--

*ENGLISH BELOW

Sizleri “İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte” Kampanyası olarak 7 Aralık 2021 tarihinde saat 16:00–19:00 arasında çevrimiçi düzenleyeceğimiz “Kaldığımız Yerden Devam — Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Birlikte” başlıklı küresel foruma davet ediyoruz. Bu forumu düzenleyerek amacımız tüm dünyadaki toplumsal cinsiyet ve insan hakları karşıtı saldırılara karşı feministler, LGBTİQ aktivistleri ve insan hakları savunucuları arasında bir diyalog başlatmak. Profesör Andrea Petö’nün açılış konuşmacısı olacağı forumda, Küresel Kuzey ve Güney’den katılımcılarla birlikte toplumsal cinsiyet karşıtı ve insan hakları karşıtı bu saldırılara kesişimsel ve ulusötesi stratejileri nasıl oluşturabileceğimiz üzerine kafa yormak istiyoruz. Etkinliğin ilk yarısında çeşitli alanlardan ve ülkelerden konuşmacıların aktarımlarını dinledikten sonra ikinci yarısında da otoriter rejimlere ve kullandıkları toplumsal cinsiyet karşıtı taktiklere karşı nasıl örgütlenebileceğimiz konusunda atılabilecek adımları ve yapılacakları belirlemek üzere bir forum yürüteceğiz. Forum sonrası kampanyanın yol haritasını içerecek olan dijital bir raporu da katılımcılarla paylaşacağız. Etkinliğin programını yakında yayınlayacağız.

Etkinliğe buradan kayıt olabilirsiniz: https://forms.gle/Y8MS64DgrP8m5aTQ7

.

*Etkinliğimizde İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce simultane çeviri olacaktır.

We would like to invite you to the global forum entitled “Getting back on track- United for Gender Equality” that will be organized online by the United4IstanbulConvention Campaign, on the 7th of December, 2021 between 4–7 pm Istanbul time (2–5 pm CET) to foster a global dialogue on anti-gender and anti-rights attacks among feminists, LGBTIQ activists and human rights defenders all around the world. Professor Andrea Petö will make the opening speech of the event where we will be speaking about the strategies to tackle anti-gender, anti-rights attacks through intersectional and transnational solidarity with participants from the global north and south. The second 1,5 hours of the event will be organized as a constructed forum, where we will identify next steps on how to organize and move forward to resist the authoritarian regimes and the anti-gender tactics they use. There will be a digital outcome report of the forum that covers the road map of the campaign which will be shared with participants afterwards. The program of the event will be shared soon.

Please fill the registration form: https://forms.gle/Y8MS64DgrP8m5aTQ7

  • There will be English to Turkish and Turkish to English simultaneous interpretation within the event.

--

--