Sample Tweets/Örnek Tweetler

United4 IstanbulConvention
3 min readMay 11, 2021

--

-Türkçe Tweet ve görseller aşağıda-

To withdraw from a human rights convention is an attack on our hard-won rights and a rejection of state’s duty to ensure the right to life free from violence for all.

Living without violence is a human right, uphold the Istanbul Convention! #United4IstanbulConvention

Turkey’s withdrawal attempt is the result of global attacks against women’s, LGBTI+ and human rights weakening multilateralism, civil space and states’ accountability under international and national law.

United we stand for the Istanbul Convention! #United4IstanbulConvention

Targeting and criminalizing LGBTI+s, feminists, rights defenders as we have been witnessing in Turkey and some other countries, lead to impunity for hate and right violations.

We stand together against all gender based violence! Stand with us! #United4IstanbulConvention

The Istanbul Convention affirms a clear road map for the state: to prevent, prosecute and eliminate gender-based violence and domestic violence.

Istanbul Convention for everyone! Protection for all! #United4IstanbulConvention

Regression from the Istanbul Convention should be recognized as a regression from commitment to equality, democracy and rule of law.

Stand for all, act for all! #United4IstanbulConvention

We call upon transnational civil society to support our intersectional struggle to promote our rights and gender equality for all.

United as one, voice for all: Istanbul Convention is ours! #United4IstanbulConvention

Bir insan hakları sözleşmesinden çekilmek, mücadeleyle kazanılmış haklarımıza saldırıdır. Devletin herkesin şiddetten uzak yaşama hakkını sağlama görevini reddettiği anlamına gelir.

Şiddetten uzak yaşamak insan hakkıdır, İstanbul Sözleşmesi’ni uygula!

#İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte

Türkiye’nin çekilme girişimi kadın, LGBTİ+ ve insan haklarına dönük küresel saldırıların sonucudur. Amaç yasaları, mekanizmaları, sivil alanı ve devletlerin hesap verebilirliğini zayıflatmaktır.

İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyoruz. #İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte

Feministleri, LGBTİ+’ları, hak savunucularını hedef göstermek ve kriminalize etmek, nefret suçları ve hak ihlallerinde cezasızlığa yol açıyor.

Toplumsal cinsiyet temelli tüm şiddete karşı bir aradayız. Bize katılın!

#İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte

İstanbul Sözleşmesi önleme, kovuşturma, cezalandırma ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ev içi şiddeti ortadan kaldırmak için devletlere açık bir yol haritası sunar.

Herkes için İstanbul Sözleşmesi #İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek; eşitlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılık yükümlülüğünden vazgeçmektir.

Herkesin hakkını savun, herkes için harekete geç! #İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte

Tüm sivil toplumu, haklarımız ve toplumsal cinsiyet eşitliği için ulusötesi kesişimsel mücadelemizi desteklemeye çağırıyoruz.

Hepimiz birimiz, sesimiz hepimiz için: İstanbul Sözleşmesi bizim! #İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte

--

--