İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte olarak, Macaristan Parlamentosu’nun kabul ettiği ve LGBTİ+ haklarının ağır ihlali niteliğindeki yeni yasayı kınıyoruz.

İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte kapsamında güçlerini birleştiren Türkiye ve Avrupa’dan feminist ve LGBTİ+ örgütleri ile uluslararası STÖ’ler ve ağlar olarak, Macaristan Parlamentosu’nun LGBTİ+ temsilini kısıtlayacak ve LGBTİ+’ların insan haklarını ihlal edecek yeni yasayı kınıyoruz. Bu yasa, iktidarlarını güçlendirmek için insan haklarımızı elimizden almak isteyen aşırı sağcı otoriter hükümetlerin toplumsal cinsiyet ve demokrasi karşıtı uygulamalarının son örneğidir.

15 Haziran 2021'de Macaristan parlamentosu, LGBTİ+ temsilini kısıtlamayı amaçlayan “Pedofili Yasası”nı kabul etti. Oylama günü Macaristan Parlamentosu önünde binlerce kişinin yasayı protesto etmesine ve sol partilerin oylamaya katılmamasına rağmen, parlamentoda “Pedofili Yasası” adı verilen ve “devletin, çocukların doğumda atanan cinsiyetlerine uygun bir kimliğe sahip olma hakkını güvence altına alması gerektiğini” belirten yasa kabul edildi. Rusya (Anti-)Gay Propaganda Yasasına benzer şekilde, “Pedofili Yasası” da, reşit olmayanların reklamlar, eğitim ve medya alanları da dahil olmak üzere “cinselliği olduğu gibi tasvir eden veya eşcinselliği ya da doğumda atanan cinsiyete dayalı cinsiyet kimliğinden sapmayı teşvik eden” herhangi bir içeriğe maruz bırakılmasının yasaklanması benzeri homofobik ve transfobik hükümler içermektedir.

Bu yasanın, küresel olarak örgütlenen ve otoriter hükümetler ile şirketler tarafından desteklenen toplumsal cinsiyet ve insan hakları karşıtlığının bir parçası olduğunu biliyoruz. Kadınların ve LGBTİ+’ların, yıllarca süren mücadele ve azimle yasal güvence altına almak için çalıştığı yasal haklar, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde her türlü kaynakla desteklenen bu akım tarafından tersine çevrilme riskiyle karşı karşıya. Macaristan, LGBTİ+ yaşam tarzlarını “küçükler için tehlikeli içerik” ilan edip damgalayarak LGBTİ+’ların insan haklarını doğrudan ihlal eden ve açıkça ayrımcı olan bir yasa çıkardı. Macaristan parlamentosunun geçen yıl resmi belgelerde toplumsal cinsiyet yerine doğumda atanan cinsiyeti kullanmayı zorunlu kılan ve böylece toplumsal cinsiyeti tanımayı yasal olarak imkansız hale getiren başka bir yasayı kabul etmesine paralel olarak, yeni “Pedofili Yasası” ülkedeki trans bireylerin insan haklarına karşı endişe verici bir saldırıdır.

Macaristan hükümetini bu yasayı derhal yürürlükten kaldırmaya; AB ve BM insan hakları sistemlerini, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan haklarına yönelik bu küresel savaşa karşı LGBTİ+ ve kadınların insan haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz. Macaristan sivil toplumuna, LGBTİ+’lar ve kadınlar dahil tüm yurttaşlara ve diğer tüm dezavantajlı gruplara sesleniyoruz: İnsan hakları için dayanışma içindeyiz ve Macaristan’da insan hakları bütüncül olarak güvence altına alınmadan vazgeçmeyeceğiz.

İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte/UNITED4ISTANBULCONVENTION

https://twitter.com/United4IC

https://medium.com/@united4istanbulconvention

https://www.instagram.com/united4istanbulconvention/

United4IstanbulConvention@gmail.com