1965 people and institutions from 63 different countries participated in the online demonstration that we launched on the united4istanbulconvention.com website as the United4IstanbulConvention Campaign; highlighted the importance of the convention in preventing gender-based violence and protested the unlawful withdrawal of Turkey from the convention.

Following the announcement of Turkey’s withdrawal…

İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte (United4IstanbulConvention) Kampanyası olarak united4istanbulconvention.com sitesi üzerinden başlattığımız çevrimiçi eyleme 63 farklı ülkeden 1965 kişi ve kurum katıldı; sözleşmenin toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemedeki önemini vurguladı, Türkiye’nin hukuksuz bir şekilde sözleşmeden çekilmesini protesto etti.

20 Mart 2021’de Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğinin ilan…

United4IstanbulConvention Campaign’s Global Call to Action to Join the Online Demonstration:

Pin Your City on the Map, Write Your Message, Join the Demonstration!

After it was announced on the Official Gazette that Turkey would withdraw from the Istanbul Convention with a Presidential Decision, 23 feminist and LGBTI+ organizations from Turkey…

Uluslararası İstanbul Sözleşmesi İçin Birlikte (United4IstanbulConvention) Kampanyası Dünyanın Her Köşesinden Herkesi İstanbul Sözleşmesi İçin Çevrimiçi Eyleme Çağırıyor:

Haritada Şehrini Seç, Mesajını Yaz, Eyleme Katıl!

20 Mart 2021’de Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğinin ilan edilmesinin ardından, Türkiye, Avrupa ve uluslararası düzeyde çalışan 23 feminist ve LGBTİ+ örgütü haklarını korumak ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için güçlerini birleştirdi. 11 Mayıs’ta yayınladıkları ilk bildiriyle kampanyanın lansmanını yapan…

Statement against the Bans and Police Brutality during 29th Istanbul Pride event

We, as the United for Istanbul Convention initiative, condemn in the strongest terms the vast violations of human rights that we witnessed these days. Banning peaceful gatherings and using excessive force is against international and national law and this act must not remain unsanctioned.

We, as the United for Istanbul Convention initiative, condemn in the strongest terms the vast violations of human rights that we witnessed these days. Banning peaceful gatherings and using excessive force is against international and national law and this act must not remain unsanctioned. On June 22nd, the 29th Istanbul…

İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte olarak, 29. İstanbul Onur Haftası etkinliğine uygulanan yasaklar ve polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz ve herkesi LGBTİ+ toplumuna dönük bu sistematik baskılara karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz.

İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte olarak, 29. İstanbul Onur Haftası etkinliğine uygulanan yasaklar ve polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz ve herkesi LGBTİ+ toplumuna dönük bu sistematik baskılara karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. 22 Haziran’da Heybeliada’da yapılması planlanan ve Adalar Emniyet Müdürlüğü’nün engellemesi üzerine Şişli’deki Maçka Parkı’na taşınan 29. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası pikniği Şişli’de…

İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte olarak, Macaristan Parlamentosu’nun kabul ettiği ve LGBTİ+ haklarının ağır ihlali niteliğindeki yeni yasayı kınıyoruz.

İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte kapsamında güçlerini birleştiren Türkiye ve Avrupa’dan feminist ve LGBTİ+ örgütleri ile uluslararası STÖ’ler ve ağlar olarak, Macaristan Parlamentosu’nun LGBTİ+ temsilini kısıtlayacak ve LGBTİ+’ların insan haklarını ihlal edecek yeni yasayı kınıyoruz. …

United4 IstanbulConvention

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store