#İstanbuliçinBirlikte: 1 Temmuz için Sosyal Medya Görselleri

  1. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimi anayasaya ve uluslararası insan hakları normlarına aykırıdır, hukuksuzdur.#İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte
  2. Kararlıyız, herkes için toplumsal cinsiyet eşitliği gerçekleşinceye, şiddetin ve ayrımcılığın olmadığı eşit bir yaşam talebimiz karşılanıncaya kadar mücadele edeceğiz.#İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte
  3. Dünyadaki toplumsal cinsiyet karşıtı saldırılara karşı ulusötesi, kesişimsel bir şekilde sesimizi birleştirdik, bu saldırılar karşısında geri adım atmayacağız.#İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte
  4. İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atmak; eşitlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden geri adım atmak demektir.#İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte
  5. Sözleşmeden çekilme kararı yok hükmündedir. Cumhurbaşkanı, kararını bir an önce geri almalıdır.#İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte
  6. Sözleşmeden çekilme girişimi, insan haklarına, özellikle de kadın ve LGBTİ+ haklarına karşı küresel saldırıların doruk noktasıdır. Geri adım atmıyoruz!#İstanbulSözleşmesiİçinBirlikte

--

--